TØF 2023 - Ørskog Brass

Go to content
KORPSFESTEN I MØRE OG ROMSDAL
TOMRA ØRSKOG FESTIVALEN 2023
Amatørkorps og Generasjonskorps
Gomerhuset, Skodje 11 mars.
Tomra Ørskog Festivalen er over
for denne gang og vi vil gjerne få
takke alle som har hjelpt oss.

Alle frivillige som hjelpte oss!
Alle som baka kaker til oss!
Alle som var med i funksjonær korpset!
Den dyktige staben på Gomerhuset!

Alle hjelparar er like viktige og utan dykk
kunne vi ikkje ha arrangert Tomra Ørskog Festivalen.

Takk til konfransier Bodil og Whatzikii som var med
å gjere årets festkonsert til TØF historias beste!

Takk til alle sponsorer og annosører!
Utan dykkar støtte – ingen festival!

Takk til Norges Musikkors Forbund Nordvest
for godt samarbeid!

TUSEN TAKK ALLE SAMAN !!

Helsing
Ørskog Brass
NORDVESTEN FOR SKULEKORPS
Vi samarbeider med Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Skulekorpsa konkurrerar etter NMF Nordvest sitt reglement. Ørskog Brass er teknisk arrangør for hele arrangementet.
Back to content